Zobrazen jediný výsledek

AdBlue®

VYSOCE ČISTÝ ROZTOK MOČOVINY
pro sekundární úpravu SCR (AUS 32 -ISO 22241)
• nedoplňujte palivovou nádrž, ale pouze samostatnou nádrž označenou AdBlue®
• není klasifikován jako nebezpečné zboží podle Směrnice EU 67/548/EC
• doporučená skladovací teplota mezi 0°C a 30°C
• vyhýbejte se přímému slunečnímu záření